สมัครสมาชิก

ฝากเงิน

ถอนเงิน

วิธีฝาก
ฝากเงิน

วิธี ฝากเงิน

  • เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่สมัครไว้
  • กดปุ่มเติมเงิน
  • ใส่จำนวนเงิน ตามหัวข้อต่างๆในฟอร์ม ให้ครบถ้วน เพื่อเติมเงิน ผ่านระบบอัตโนมัติ
  • กดคัดลอก เลขที่บัญชี
  • ทำการโอนเงินเข้าบัญชีที่คัดลอกมา
  • ยืนยันการโอนเงิน
  • ระบบจะทำการเติมเงินให้ในระบบอัตโนมัติ

สมัครสมาชิก ที่นี่
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่นี่